.0
.
.
.
.
.
.

Projektowanie sieci

Czy potrzebujesz dodatkowych zasobów w celu sporządzenia dokumentacji dotyczącej instalacji światłowodowych i koncentrycznych?

Firma Viktech jest jednym z najbardziej elastycznych partnerów biznesowych w dziedzinie planowania instalacji sieciowych. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji i przygotowywaniem projektów infrastruktury światłowodowej, koncentrycznej, energetycznej i wodnej. W oparciu o potrzeby klienta, systemy komputerowe i procesy, przygotowujemy optymalne rozwiązania, na każdym etapie konsultując je z klientem.

Elastyczna, skoncentrowana na kliencie i w 100% transparentna współpraca

Nasz zespół specjalistów składa się głównie z inżynierów posiadających zarówno specjalistyczną wiedzę, jak i szerokie doświadczenie techniczne. Nasi partnerzy biznesowi otrzymują do dyspozycji zespół, który ściśle współpracuje z firmą partnerską w celu zapoznania się z jej procedurami, procesami roboczymi i systemami tak, abyśmy mogli przygotować produkt końcowy, który spełni oczekiwania naszego partnera w zakresie jakości i dokumentacji.

Pomagamy naszym partnerom przeanalizować i zdefiniować zadania techniczne ich firmy, za których realizację w całości lub częściowo będziemy ponosić odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem pracy z nowym partnerem biznesowym zazwyczaj przeprowadzamy warsztat, podczas którego wybrany zespół inżynierów Viktech pracuje w firmie partnera przez okres od dwóch do trzech tygodni, aby zapoznać się z wykorzystywanymi systemami i procesami oraz z zatrudnionymi pracownikami.

Przykładowe zadania, które firma Viktech może przeprowadzić w ramach planowania instalacji sieciowej:

Zadania planowania sieci Viktech

Firma Viktech pragnie zapewnić swoim klientom najwyższą jakość i bezproblemowy przebieg wszelkich procesów. Wierzymy, że pomyślna współpraca opiera się na dobrej komunikacji i uzgodnieniu oczekiwań. Realizujemy wiele kompleksowych zadań technicznych, które wymagają dobrej współpracy, realistycznych celów i rygorystycznej dyscypliny w zakresie zarządzania danymi.

Dlatego też wiemy, jak ważne jest dogłębne przedyskutowanie projektu przed rozpoczęciem współpracy. Nasi partnerzy biznesowi poznają zakres projektu i zapoznają się z transparentnym rozwiązaniem firmy Viktech zanim zadecydują, czy chcą z nami współpracować.

Poniżej przedstawiono przykładowe działania naszych specjalistów w dziedzinie sporządzania dokumentacji i planowania, przed przystąpieniem do realizacji nowego projektu. 

Rozruch sieciowy Viktech

Oprogramowanie:

Zawsze dostosowujemy nasze rozwiązania do platform informatycznych naszych partnerów biznesowych. Dzięki temu mamy pewność, że dane pozostają nienaruszone w systemach naszych klientów, a firma Viktech może pełnić rolę elastycznego partnera biznesowego, z usług którego klienci mogą korzystać według swoich potrzeb, jak długo chcą.

Poniżej wymieniono niektóre platformy, z których obecnie korzystamy:

Oprogramowanie do planowania sieci Viktech

W ramach współpracy z partnerem, pozostajemy w bliskim porozumieniu i wykorzystujemy nowoczesne technologie do zapewnienia 100% transparentności. W tym celu wykorzystujemy narzędzia takie jak Hubstaff, które umożliwiają monitorowanie projektów na bieżąco i obserwację postępów w realizacji różnych zadań.

Ponadto wykorzystujemy także oprogramowanie Teamviewer, Skype i BeamRobot w celu nawiązania bezpośredniej komunikacji. Dzięki temu możemy odpowiadać na pytania klienta i kontynuować realizację projektu bez konieczności spotykania się twarzą w twarz.

Bezpośrednia komunikacja Viktech

 

Viktech jest członkiem

logo-danskemalermestre-min.jpg
logo-danskemalermestre-min.jpg
logo-danskemalermestre-min.jpg
logo-danskemalermestre-min.jpg
logo-danskemalermestre-min.jpg
logo-danskemalermestre-min.jpg
logo-tekniq-2-min.jpg
logo-tekniq-2-min.jpg
logo-tekniq-2-min.jpg
logo-tekniq-2-min.jpg
logo-tekniq-2-min.jpg
logo-tekniq-2-min.jpg
Logo til website.png
Logo til website.png
Logo til website.png
Logo til website.png
Logo til website.png
Logo til website.png
.
© 2020 Viktech. All Rights Reserved. Click here to read our privacy policy
Stempel
Top